లేజర్ ఎచింగ్

లేజర్ ఎచింగ్, పై పొరలోని నిర్దిష్ట ప్రాంతాల నుండి పెయింట్‌ను ఎంపిక చేసి కరిగించి తొలగించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.పెయింట్ తొలగించబడిన తర్వాత, బ్యాక్-లైటింగ్ ఆ ప్రాంతంలోని కీప్యాడ్‌ను ప్రకాశిస్తుంది.

బ్యాక్-లైటింగ్ యొక్క ప్రభావాలను మెరుగుపరచడానికి సిలికాన్ రబ్బరు కీప్యాడ్‌లు తరచుగా లేజర్-ఎచ్ చేయబడతాయని గమనించడం ముఖ్యం. అయితే, సిలికాన్ రబ్బర్ కీప్యాడ్ బ్యాక్-లైటింగ్ కలిగి ఉంటే, లేజర్ ఎచింగ్ మాత్రమే పని చేస్తుంది.బ్యాక్-లైటింగ్ లేకుండా, లేజర్-చెక్కబడిన ప్రాంతం లేదా ప్రాంతాలు వెలిగించబడవు.బ్యాక్-లైటింగ్‌తో కూడిన అన్ని సిలికాన్ రబ్బర్ కీప్యాడ్‌లు లేజర్ ఎచెడ్ చేయబడవు, కానీ అన్ని లేదా చాలా లేజర్-ఎచ్డ్ సిలికాన్ రబ్బర్ కీప్యాడ్‌లు బ్యాక్-లైటింగ్‌ను కలిగి ఉంటాయి.

ప్రయోజనాలు

చిత్రాలు & ఫైన్ లైన్‌లను క్లియర్ చేయండి

అధిక సామర్థ్యం

పర్యావరణ అనుకూలమైనది

అధిక రంగు పరిచయం

రెండవ రంగు అవసరం లేదు

అధిక భద్రత మరియు విశ్వసనీయత

మా కంపెనీ గురించి మరింత తెలుసుకోండి